Các bài viết của Dược sĩ Lưu Anh trên tạp chí Health Guru

Các bài viết của Dược sĩ Lưu Anh trên tạp chí Health Guru

Tin Tức Sức Khỏe

Đặc điểm hình thái của Entamoeba histolyca

Đây là loại amip có khả năng kí sinh và gây bệnh phổ biến ở người. Gây bệnh chủ yếu ở đại tràng, ngoài ra còn gây bênh ở các vị trí khác, gây áp xe ở một số cơ quan như áp xe gan,áp xe phổi,áp xe não,.. Hình …

Tin Tức Sức Khỏe

Diễn đàn seo chất lượng ở Việt Nam

Diễn đàn SEO là nền móng phổ biến được các công ty triển khai kế hoạch tăng trưởng thứ hạng tìm kiếm của mình trên Google. Hầu như bất kỳ ai làm dịch vụ seo khi xây dựng liên kết cũng đều tìm đến hệ thống diễn đàn seo chất lượng …

Tin Tức Sức Khỏe

Đặc điểm của bệnh kí sinh trùng

Phổ biến theo vùng Ở vùng nào có những điều kiện, yếu tố khí hậu, địa lý và nhân sự thuận lợi cho sự phát triển của kí sinh trùng thì vùng đó sẽ phát triển các bệnh do kí sinh trùng đó gây ra. Việt Nam và các nước …

Tin Tức Sức Khỏe

Ảnh hưởng qua lại giữa kí sinh trùng và vật chủ

Ảnh hưởng của kí sinh trùng đối với vât chủ Có một số ít kí sinh trùng không gây ảnh hưởng gì đặc biệt đối với vật chủ, ví dụ như amip loại Entamoeba coli kí sinh ở ruột ở ruột người không gây ra bệnh lý gì đăc biệt, …

Tin Tức Sức Khỏe

Điều kiện sinh tồn của kí sinh trùng

Để sinh tồn được kí sinh trùng cần phải có những đặc điểm thích nghi với môi trường và bản thân chu kì phát triển của nó sẽ ảnh hưởng tới sự sinh tồn của nó Điều kiện môi trường sống Để tồn tại và phát triển, kí sinh trùng …

Tin Tức Sức Khỏe

Các đặc điểm chung của kí sinh trùng

Đặc điểm hình thể Tùy theo từng loại kí sinh trùng mà chúng có những đặc điểm hình thái khác nhau. Đặc điểm hình thái bao gồm: hình dạng và kích thước. Các kí sinh trùng thuộc loại có một tế bào thì có những điểm đặc trưng của tế …

Tin Tức Sức Khỏe

Chu kì phát triển của kí sinh trùng

Khái niệm Chu kì phát triển của kí sinh trùng: mỗi loài sinh vật trong tự nhiên đều có những giai đoạn phát triển khác nhau, từ khi chỉ là mầm sinh vật đầu tiên đến khi trưởng thành, sinh sản ra các thế hệ kế tiếp, đó được gọi …

Tin Tức Sức Khỏe

Đại cương về kí sinh trùng

Các khái niệm có liên quan Kí sinh trùng là những sinh vật sống nhờ vào các sinh vật khác đang sống, chiếm các chất của sinh vật đó để sống, sinh trưởng, phát triển. Như vậy thì kí sinh trùng bao gồm vi khuẩn, virus kí sinh trên cơ …

Tin Tức Sức Khỏe

Một số hiện tượng khuếch tán trong Dược học

Đại cương về khuếch tán Khuếch tán là gì? là một quá trình chậm. Trong khi tốc độ khuếch tán khoảng 10cm/phút, trong môi trường lỏng tốc độ khuếch tán khoảng 0.05cm/phút và trong môi trường rắn tốc độ chỉ khoảng là 10-4 cm/phút. Mặc dù quá trình khuếch tán …

Tin Tức Sức Khỏe

Erythromycin và các đại diện

Erythromycin Đặc điểm dược động học Erythromycin dễ bị bất hoạt, mất tác dụng bởi acid dịch vị dạ dày, do đó công thức, dạng dùng đường uống được điều chế dưới dạng muối hoặc ester hoặc dạng bao tan trong ruột Sinh khả dụng của thuốc dao động trong …

https://lovemama.vn/hoi-dap/cach-ve-sinh-ga-chong-tham vicencoffee avinascoffee