Địa chỉ : Lô 305 – Khu dịch vụ Xa la – Phúc La – Hà Nội
Hotline : 0981 199 836 (Không gọi được vui lòng để lại tin nhắn)
Tu Vấn : 0902 196 672
Email : trungtamthuoc@gmail.com
https://lovemama.vn/hoi-dap/cach-ve-sinh-ga-chong-tham vicencoffee avinascoffee