Health Guru - Kiến Thức Bệnh Học

Tin Tức Sức Khỏe

Tiệt khuẩn bằng nhiệt

Sự phá hủy vi sinh vật bởi nhiệt Các thành phần sống của vi sinh vật như protein và acid nucleic bị bất hoạt với tốc độ tăng nhanh khi nhiệt độ tăng trên 50◦C Cơ chế gây chết bởi nhiệt có thể do sự bất hoạt các hệ enzym …

https://lovemama.vn/hoi-dap/cach-ve-sinh-ga-chong-tham vicencoffee avinascoffee